دسته‌بندی نشده

خدمت رسانی به شهروندان شاهین شهری باوجود شرایط نامساعد اقتصادی

خدمت رسانی به شهروندان شاهین شهری باوجود شرایط نامساعد اقتصادی 500 300 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

علی رغم شرایط نامساعد اقتصادی ولی در خدمت رسانی به شهروندان ارجمند شاهین شهر لحظه ای غافل نخواهیم…

ادامه مطلب

بازگشت یک دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به چرخه حمل و نقل شهری

بازگشت یک دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به چرخه حمل و نقل شهری 600 400 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری…

ادامه مطلب

حضور پرسنل سازمان در سي و يكمين سالگرد عروج ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره)

حضور پرسنل سازمان در سي و يكمين سالگرد عروج ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) 659 493 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

در مراسم سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره) پرسنل سازمان همراه با مهندس اكرم خاني رئيس سازمان و…

ادامه مطلب

توقف سرویس دهی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری ( اتوبوس ) در شاهین شهر

توقف سرویس دهی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری ( اتوبوس ) در شاهین شهر 500 300 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

مهندس سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهرضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به…

ادامه مطلب

حضور پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در مراسم تجلیل و گرامیداشت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش

حضور پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در مراسم تجلیل و گرامیداشت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش 650 430 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری همراه با رییس و معاون و دیگر مسئولین سازمان با حضور…

ادامه مطلب

بازگشت دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به ناوگان شهری

بازگشت دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به ناوگان شهری 600 400 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

بازگشت دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به ناوگان شهری ‌…

ادامه مطلب