اطلاعیه

فراخوان طراحی کارت شهروندی

فراخوان طراحی کارت شهروندی 516 903 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

فراخوان طراحی کارت هوشمند شهروندی

ادامه مطلب

استرداد کرایه های پرداختی سرویس مدارس

استرداد کرایه های پرداختی سرویس مدارس 500 300 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در جلسه کارگروه ماده 18 حمل…

ادامه مطلب