نوشته شده توسط:

editor

آماده باش کامل ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر

آماده باش کامل ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر 1080 810 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

حیدر صادق گلی سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری و رئیس ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر در جلسه…

ادامه مطلب

بازگشت سه دستگاه اتوبوس بازسازی شده دیگر به ناوگان حمل و نقل شاهین شهر

بازگشت سه دستگاه اتوبوس بازسازی شده دیگر به ناوگان حمل و نقل شاهین شهر 600 400 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری…

ادامه مطلب

خدمت رسانی به شهروندان شاهین شهری باوجود شرایط نامساعد اقتصادی

خدمت رسانی به شهروندان شاهین شهری باوجود شرایط نامساعد اقتصادی 500 300 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

علی رغم شرایط نامساعد اقتصادی ولی در خدمت رسانی به شهروندان ارجمند شاهین شهر لحظه ای غافل نخواهیم…

ادامه مطلب

اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر برای مقابله با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر برای مقابله با ویروس کرونا 2560 1810 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

در راستای مقابله با ویروس کرونا سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر اقدامات پیشگیرانه انجام داد…

ادامه مطلب