نوشته شده توسط:

author

آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ شریعتی، شهید شریفی و گلدیس (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ شریعتی، شهید شریفی و گلدیس (نوبت اول) 150 150 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

شریعتیDownload گلدیسDownload شریفیDownload

ادامه مطلب

حضورپرسنل سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضورپرسنل سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن 2560 1707 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

همزمان با گرامیداشت سالروزپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران دریوم الله 22بهمن پرسنل تلاشگر وهمیشه درصحنه سازمان مدیریت حمل…

ادامه مطلب