حضور پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در مراسم تجلیل و گرامیداشت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش

حضور پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در مراسم تجلیل و گرامیداشت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش 650 430 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری همراه با رییس و معاون و دیگر مسئولین سازمان با حضور پرشور خود در مراسمی که در مصلی نماز جمعه شاهین شهر برگزار گردید در کنار دیگر شهروندان حضور بهم رسانده و انزجار خود را از اقدام تروریستی استکبار جهانی و همدستانش دربه شهادت رساندن سردارسپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی ودیگرهمرزمان اعلام داشتند.