استرداد کرایه های پرداختی سرویس مدارس

استرداد کرایه های پرداختی سرویس مدارس

استرداد کرایه های پرداختی سرویس مدارس 500 300 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در جلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان که با حضور ریاست سازمان وکلیه اعضا تشکیل شد

مقرر گردید مبالغ پرداختی بابت هزینه سرویس مدارس از تاریخ 15/12/1398 تا پایان سال تحصیلی بطور کامل  به والدین دانش آموزان عودت داده شود.سعید اکرم خانی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر بیان نمودند با توجه به شیوع ویروس کرونا وتعطیلی مدارس وعدم دریافت سرویس و خدمات ، والدین محترم از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان خرداد ماه می توانند با مراجعه به دفاتر شرکتها نسبت به دریافت اضافه کرایه پرداختی اقدام نمایند.بدیهی است هر گونه عدم همکاری شرکتها با والدین از طریق واحد سرویس مدارس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر قابل پیگیری می باشد