اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر برای مقابله با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر برای مقابله با ویروس کرونا 2560 1810 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

در راستای مقابله با ویروس کرونا سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر اقدامات پیشگیرانه انجام داد

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به ورود ویروس کرونا در کشور و لزوم اقدامات پیشگیرانه در راستای حفظ سلامت شهروندان عزیز، سازمان به صورت روزانه تمامی اتوبوس ها ، تاکسی ها و ایستگاه هوشمند را ضدعفونی می نماید.

وی در ادامه از شهروندان خواست در حد امکان با ماسک و دستکش در محیط های شلوغ به خصوص در اتوبوس ها تردد نمایند.