آماده باش کامل ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر

آماده باش کامل ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر 1080 810 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

حیدر صادق گلی سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری و رئیس ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر در جلسه این ستاد گفت: با توجه به موج جدید انتشار ویروس کرونا، ستاد کرونای شهرداری با اتخاذ تدابیر ابلاغ شده در آماده باش کامل است.

وی در ادامه به تعطیلی برخی از اماکن و صنوف توسط ستاد مدیریت کرونای استان اصفهان اشاره نمود و گفت: شاهین شهر نیز از این مهم مستثنی نبوده و مصوبه مذکور را به طور کامل رعایت و انجام داده است.

صادق گلی با بیان اینکه همچنان تنها راه پیشگیری از این ویروس زدن ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است، از شهروندان فهیم خواست از ترددهای غیر ضروری در خارج از منزل جدا” خودداری نمایند.

سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری و رئیس ستاد کرونای شهرداری شاهین شهر در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: متأسفانه برخی شهروندان رعایت پروتکل های بهداشتی را کم اهمیت قلمداد نموده که این معضل به انتشار بیش از پیش ویروس کرونا کمک کرده است.

گفتنی است در جلسه ستاد مدیریت کرونای شهرداری هر یک از اعضاء به بیان نظرات پرداختند.